Munkapszichológia

Humán diagnózis

Humán diagnózis munkaerő kiválasztáshoz, munkaerő alkalmassági vizsgálatok.

A diagnózis az alábbiakat tartalmazza:

 • Személyiségtesztek felvétele és kiértékelése
 • Strukturált mélyinterjú készítés
 • A humán diagnózis eredménye, visszaközlés

A diagnózis során a jelöltekről részletes személyiségrajz készül erősségeiket és gyengeségeiket kiemelve valamint egyéb alkalmassági paramétereiket figyelembe véve. Ez alapján javaslati sorrend állítható fel a jelöltek között.

A humán diagnózis segítségével az alábbi kérdésekre kapunk választ:

 • Rendelkezik-e az egyén és milyen színvonalon a munkakör által megkívánt képességekkel és készségekkel?
 • Az egyén erősségei, gyengeségei, lehetőségei milyen szinten teszik őt képessé a feladatkör betöltésére, esetlegesen milyen más területen tud még megfelelő teljesítményt nyújtani?
 • A személyiségjegyek ismeretében milyen vezetői attitűd (bánásmód, motiváció) fokozhatja az egyén teljesítményét?
 • Képességek és készségek fejlesztése során mely képzési területek és formák növelik leginkább az egyén hatékonyságát?

Coaching vezetők számára

Közvetlenül az adott személyt segítő és fejlesztő tevékenység. A személyes képességeket, meglévő erősségeket azonosítja és fejleszti, segítve ezzel a továbblendülést, az elakadások, problémák megoldását.

Előadások, képzések

Lehetséges témakörök:

 • Szervezet-elemzés
 • Környezet-elemzés
 • Erőtér-elemzés
 • Szervezeti viselkedési modellek
 • Minőség irányítás
 • Konfliktus erőtér
 • Konfliktuskezelés
 • Rendszertérkép
 • Kompetencia felmérés
 • "Kahosl" féle 180 fokos, 360 fokos visszacsatolás