Adatkezelési tájékoztató

AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE

Hatályban 2016. április 27. óta, kötelezően alkalmazandó. 2018. május 25-től.

a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) előírásai alapján.

  • Hozzáférés joga

Önnek jogában áll tudni, mikor kezelik személyes adatait. Ezeket az információkat akkor kell megadnunk, amikor az adatokat gyűjtjük, vagy először használjuk fel. Bármikor joga van ezekhez az adatokhoz hozzáférni, ami azt jelenti, hogy bekérheti az adatkezeléssel kapcsolatos információkat tőlünk, amikor csak szeretné. Ilyenkor arról is tájékoztatjuk Önt, hogy kikkel osztottuk meg az adatait.

Bizonyos esetekben, például, ha adatokkal való visszaélés (vagy hasonló) történik nálunk, speciális információkra is számíthat tőlünk.

Ezek az információk ingyenesek az Ön számára és mind írásban, mind elektronikus formában rendelkezésre állnak. A mi kötelességünk az, hogy elmagyarázzuk, miért dolgozzuk fel adatait, és milyen jogalapon tesszük azt.

  • Módosítás joga

Jogában áll azt kérni tőlünk, hogy kijavítsunk minden Önre vonatkozó pontatlan információt. Továbbá jogában áll hozzáadni minden olyan hiányzó adatot a meglévőkhöz, amely releváns lehet számunkra. A mi felelősségünk pedig az, hogy az adatokat helyes és naprakész állapotban tartsuk.

  • Törlés joga

Önnek joga van arra, hogy a törvényben felsorolt esetekben kérje adatainak teljes körű eltávolítását adatbázisunkból:

  • Az adataira már nincs szükség az adatkezelési céljainkhoz kapcsolódóan.
  • Ön visszavonta az adatkezelés jogalapját adó hozzájárulását.
  • Az adatait illegálisan használják.
  • Az adatainak törlése jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges.

A tájékoztatás jogához, valamint a törlés jogához kapcsolódóan létezik néhány kivételes helyzet, amikor más alapvető jogok védelme fontosabb: például a szólásszabadság, a jogi kötelezettségek teljesítése, a közérdekű vagy hatósági feladatok ellátásának biztosítása.

  • Az adatkezelés korlátozásának joga

Önnek joga van arra, hogy személyes adatai feldolgozását bizonyos célokra korlátozza. Ez azt jelenti, hogy a jövőben nem használjuk fel az adatokat azokra a célokra, amelyekre Ön nem szeretné.

A korlátozáshoz való jog például akkor érvényesülhet, amikor helytelen adatokat tárolunk Önről, melyeknek javítását kéri. Ilyen esetben Ön megkövetelheti tőlünk, hogy ne használjuk adatait, amíg az adatminőség ellenőrzése be nem fejeződik.

Amint az adatait javítottuk és hitelesítettük, értesíteni fogjuk, és a korlátozás megszüntethető.

  • Tiltakozás joga

Önnek jogában áll kifogást emelni az adatfeldolgozás bizonyos típusai ellen. Ha így tesz, nem kezelhetjük tovább az adatait, kivéve, ha az például jogos követelések vagy közérdekű feladatok miatt szükséges.

  • Panaszok

Ha úgy gondolja, hogy adatait nem jogszerűen kezeljük, jogában áll panaszt benyújtani a területileg illetékes Adatvédelmi Hatóságnál. A Hatóság, miután megkapta panaszát, megvizsgálja azt, és eldönti mi lesz a következő lépés. Három hónapon belül értesítik arról, ha az a döntés születik, hogy felügyeleti eljárást kezdeményeznek. Hogyha nem kap értesítést, joga van a területileg illetékes bírósághoz fordulni válaszért.

A GDPR alapján a hozzánk beérkező kérését 30 napon belül feldolgozzuk attól az időponttól kezdve, hogy megkaptuk a kérése feldolgozásához szükséges összes információt. Ha annyira összetett a kérése, hogy a 30 nap nem elegendő számunkra, akkor ez az időtartam legfeljebb két hónapra meghosszabbítható, de erről előzetesen tájékoztatni fogjuk Önt.

Sörös László pszichológus