MUNKAERŐ KIVÁLASZTÁS

Cél:

A megrendelő elvárásait, javaslatait figyelembe véve választom ki a folyamatban résztvevőket. A vállalati hierarchia különböző szintjeire történő alkalmazásokhoz kidolgozott tematika alapján megfelelő tesztbattériák felhasználásával javaslatot teszek a munkakör betöltéséhez alkalmas személyekre.

Módszer:

Humán diagnózis, melynek menete a következő.

 1. Személyiségtesztek felvétele és kiértékelése;
 2. Strukturált mélyinterjú készítés;
 3. A humán diagnózis eredménye.

A jelöltekről részletes személyiségrajz készül, erősségeiket és gyengeségeiket kiemelve, valamint egyéb alkalmassági paramétereik alapján javaslati sorrendet felállítva. Valamennyi résztvevőt a következő négy szempontkör alapján értékelek:

 1. Felmerülő pályaválasztási problémák;
 2. Tanulmányi eredménnyel összefüggő nehézségek;
 3. Személyiséggel kapcsolatos problémák;
 4. Egészségi problémák.

A humán diagnózis segítségével az alábbi kérdésekre kapunk választ:

 • Rendelkezik-e az egyén, és milyen színvonalon a munkakör által megkívánt képességekkel és készségekkel?
 • Az egyén erősségeinek, gyengeségeinek, lehetőségeinek ismeretében, milyen szinten képes a feladatkört betölteni, esetlegesen milyen más területen tud még megfelelő teljesítményt nyújtani?
 • A személyiségjegyek ismeretében milyen vezetői attitűd (bánásmód, motiváció) fokozhatja az egyén teljesítményét?
 • Képességek és készségek fejlesztése során mely képzési területek és formák növelik leginkább az egyén hatékonyságát?